Vesti

Na tradicionalnoj engleskoj kuci ugrađena su ulazna vrata

Na ovaj specifični zahtev odgovorili smo savremenim dizajnom prožetim elementima English cottage style kuce. Vrata su uradjena u konstrukciji VIZ 70 AT Tip 4, sa spoljašnje strane obložena su masivom oraha, a sa unutrašnje masivom hrasta. U prosvetljene delove ugrađeno je kaljeno staklo sa dekorativnim aplikacijama od inox-a. Sistem otvaranja I zabravlljivanja ostvarn je preko finger touch Sistema,multi lock brave, aluminijumskog rukohvata (Vizus dizajn) I cilindričnih šarki.

vidi više