Užička 56, Beograd, 2016.god.

Prozori na objektu urađeni su u konstrukciji AT 135.
Podizno-klizna vrata u sistemu LS AT.
Unutrašnja vrata i pregrade u sistemu Minimal.
Ulazna vrata - specijalni dizajn.